•   -15% pentru primele cumpărături

 • livrarea gratuită de la 299 RON

Regulament

gomez.ro magazin online cu adresa www.gomez.ro, gestionat de Gomez
 
Gomez GOMEZ Societate pe acțiuni cu sediul în Poznań (60-693), str. Tomasza
Drobnika 2, înregistrată în registrul întreprinzătorilor la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub
ONRC 0000934369 (actele de înregistrare sunt păstrate de Tribunalul Districtual Poznań – Nowe Miasto
și Wilda în Poznań, Secţia Economică VIII din Registrul Juridic Naţional), VAT PL9721248769, Nr. Registrul
Comerţului (REGON) 302694351, capital social 100 000 PLN, plătit integral, e-mail: [email protected], fiind proprietarul magazinului online
gomez.ro
 
Regulamentul și acceptarea acestuia
Prezentul Regulament definește condiţiile contractuale generale de vânzare Clienţilor de către Gomez, prin intermediul magazinului online gomez.ro, a produselor care se găsesc în oferta magazinului online
gomez.ro precum și a altor servicii suplimentare, prestate online, folosind site-ul gomez.ro.
Acceptarea Regulamentului este voluntară, dar lipsa acesteia împiedică plasarea comenzii de către Client
și accesul la serviciile suplimentare, prestate de Gomez prin mijloace electronice gomez.ro (mai ales
deschiderea și folosirea Contului de Client). Acceptarea Regulamentului are loc în momentul plasării
comenzii prin intermediul magazinului online gomez.ro și/sau înainte de folosirea altor servicii
suplimentare accesibile pe gomez.ro (printre altele la deschiderea Contului de Client).
 
Definiţii
Regulament – prezentul regulament al magazinului online gomez.ro
Client – persoana care plasează comanda în magazinul online gomez.ro (adică care încheie contractul de
vânzare la distanţă folosind site-ul gomez.ro) și/sau cea care folosește Contul de Client.
Parte – Clientul sau Gomez (denumite împreună ca Părţi)
 
Informaţii despre magazinul online gomez.ro
În oferta  gomez.ro se găsesc produse ale mărcilor premium, în special îmbrăcăminte, încălţăminte și
(damă, bărbaţi, copii). Ne străduim ca produsele vândute de noi să conţină o descriere detaliată.
Pe site-ul produsului pe lângă denumirea acestuia, fotografie, preţ, informaţii despre mărime, marcă,
compoziţia materialului și alte informaţii utile, veţi găsi de obicei și informaţii despre dimensiunile reale
ale produsului.
Preţurile în magazinul online gomez.ro sunt afișate cu valoare brută (sunt incluse toate impozitele și taxele
vamale). La preţul produsului trebuie adăugate costurile de livrare în funcţie opţiunea aleasă de Client.
Modalităţile și costurile de livrare le puteţi verifica aici.
 
Gomez are grijă de drepturile consumatorului și depune toate eforturile pentru ca dispoziţiile contractelor
încheiate prin intermediul gomez.ro cu Clienţii, care sunt consumatori, să fie conforme cu drepturile
consumatorilor. De aceea clauzele prezentului Regulament nu au ca scop excluderea sau limitarea
drepturilor consumatorilor, cuvenite pe baza prevederilor legale obligatorii, iar eventualele incertitudini
sunt explicate în favoarea consumatorului. Dacă vor apărea neintenţionat unele neconformităţi ale
clauzelor Regulamentului cu prevederile mai sus menţionate, atunci prevederile au prioritate.
Utilizarea site-ului www.gomez.ro precum și a serviciilor oferite prin intermediul acestuia (inclusiv
plasarea comenzilor în magazinul online gomez.ro) necesită ca dispozitivul și sistemul teleinformatic,
folosit de Client să fie corespunzător cu cerinţele tehnice indicate la secţiunea ,,Cerinţele Tehnice’’ din Regulament.
 
Efectuarea cumpărăturilor pe gomez.ro
Încheierea contractului de vânzare a produsului prin intermediul magazinului online gomez.ro (vânzare la distanţă) între Gomez și Client are loc pe baza comenzii plasate de Client prin intermediul magazinului online gomez.ro.
Pentru a plasa o comandă nu este necesar să aveţi un Cont de Client.
Plasând comanda, Clientul alege produsele, specificând  în particular măsura și culoarea (dacă sunt la
alegere), precum și cantitatea (în bucăţi) a produsului comandat, alege modalitatea de plată și de livrare.
Prin plasarea comenzii se înţelege apăsarea de către Client a butonului ,,Comand cu obligaţie de plată’’
sau a unui buton cu conţinut similar.
 
Instrucţiunile detaliate de plasare a comenzii sunt disponibile aici.
 
Timpul total de realizare a unei comenzi este de maxim 30 de zile de la data plasării comenzii de către Client, cu toate acestea, Gomez face toate eforturile pentru ca realizarea comenzilor să se facă cât mai repede posibil.
Timpul de realizare al comenzii se efectuează după cum urmează (cu toate acestea, nu este garantat):
 
 • în cazul comenzilor plătite în avans, acestea sunt completate și expediate într-o zi de la data primirii plăţii de la Client, iar timpul livrării coletului de către curier din momentul expedierii este de 5 zile.
 • în cazul comenzilor plătite la ridicare, acestea sunt completate și expediate (sau gata de ridicare) într-o zi de la data plasării comenzii de către Client.
 
Dacă Gomez întârzie cu realizarea comenzii (adică dacă au trecut 30 de zile de la data plasării comenzii),
Clientul poate desemna un alt termen pentru livrarea produselor, iar dacă va trece și acest timp, fără
rezultat, poate să se retragă din contract.
Proprietatea asupra produsului comandat îi revine clientului numai după ce a achitat preţul către Gomez.
 
Contul de Client
Contul de Client înregistrat pe gomez.ro constituie un serviciu suplimentar, prestat de Gomez pe o
perioadă nedeterminată. Deschiderea și folosirea Contului de Client este gratuită. Se poate renunţa la el
în orice moment.
Contul de Client accelerează procesul de plasare a comenzii pe gomez.ro și îi permite Clientului să utilizeze
funcţii suplimentare ale magazinului online, cum ar fi:
 •  participarea la Programele suplimentare, disponibile pe gomez.ro (de ex. Gomez Club)
 •   observarea produselor disponibile pe gomez.ro, alese de Client (lista de dorinţe)
 •   accesul la datele personale furnizate de Client
 •  vizualizarea istoricului comenzilor plasate (cu cel puţin 2 ani în urmă) și verificarea statusului de
realizare a acestora
 •   salvarea conţinutului din Coș pe gomez.ro (adică salvarea în Coș a produselor accesibile,
adăugate de Client în timpul utilizării anterioare a magazinului online gomez.ro prin Contul de
Client, care încă nu au fost cumpărate de Client)
Pentru a deschide un Cont de Client/pentru a vă loga pe Contul de Client, trebuie să urmaţi instrucţiunile
de aici.
 
Modalităţile de plată
Modalităţile de plată disponibile și informaţiile detaliate cu privirea la acestea sunt disponibile aici.
 
În plus informaţia despre modalităţile de plată (inclusiv costul utilizării unei modalitaţi de plată, dacă
implică costuri suplimentare) este disponibilă în timpul plasării comenzii.
Alegerea modalităţii de plată se face la plasarea comenzii.
În cazul alegerii plăţii prin intermediul platformelor de plată ale operatorilor de plată externi (plata în
avans), după apăsarea butonului de începere a procesului de plată (accesibil imediat după plasarea
comenzii) trebuie să urmaţi instrucţiunile corespunzătoare ale operatorului de plăţi electronice.
În cazul alegerii plăţii pentru produsul comandat la ridicarea acestuia (în numerar la livrare), trebuie să
achitaţi curierului în momentul ridicării coletului.
 
Livrarea
Modalităţile de livrare a produselor comandate, costurile acestora și timpul prevăzut de livrare sunt
disponibile aici.
 
În plus informaţiile despre modalităţile de livrare disponibile (inclusiv cu informaţia despre costurile de
livrare) și/sau posibilitatea de ridicarea personală (și locul acesteia) sunt disponibile în timpul plasării
comenzii.
Alegerea modalităţii de livrare se face la plasarea comenzii.
 
Retragerea din contract (comandă)
Clientul care este consumator poate să se retragă din contractul de vânzare al produsului încheiat prin
intermediul magazinului online gomez.ro (vânzare la distanţă) fără a da vreun motiv.
Declaraţia de retragere din contract poate fi trimisă la adresa  Gomez (prin adresa tradiţională sau electronică) indicată la secţiunea ,,Datele de contact’’ din Regulament.
Pentru a-și exercita dreptul de retragere din contract, Clientul trebuie să informeze Gomez despre decizia
sa printr-o declaraţie clară (de exemplu prin scrisoare poștală sau poșta electronică). Clientul poate folosi
modelul formularului de retragere din contract, dar acest lucru nu este obligatoriu. Modelul formularului
de declaraţie de retragere din contract poate fi descărcat aici.
 
 
Termenul de retragere din contract expiră după 30 zile de la data în care Clientul a intrat în posesia
produselor sau în care o persoană terţă, alta decât curierul și persoana indicată de Client a intrat în posesia
produselor. Pentru a păstra termenul de retragere din contract  este suficient ca Clientul să trimită o
declaraţie înainte de expirarea termenului de retragere din contract.
În cazul retragerii din contract, Clientului îi sunt returnate toate plăţile făcute de el, inclusiv costurile de
livrare (cu excepţia costurilor suplimentare rezultate din metoda de livrare aleasă de Client, alta decât cea
mai ieftină metodă oferită de Gomez), imediat, sau în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care
Gomez a fost informat de decizia Clientului de a-și exercita dreptul de retragere din contract. Gomez poate
aștepta cu rambursarea plăţilor până la primirea produselor sau până la primirea dovezii returnării
acestora, în funcţie evenimentul care va avea loc mai repede.
Rambursarea plăţii se va efectua în aceleași moduri de plată pe care le-a folosit Clientul la tranzacţia
iniţială, cu excepţia cazului în care Clientul va accepta în mod clar o soluţie diferită. În orice caz, Clientul
nu va suporta nici un cost suplimentar legat de rambursare.
Clientul este obligat să returneze produsul imediat, sau în orice caz nu mai târziu de 30 zile de la data în
care a informat Gomez despre retragerea din contract. Termenul este valabil dacă Clientul returnează
produsul înainte de termenul de 30 zile.
Clientul suportă costurile directe de returnare ale produsului.
Clientul este responsabil de scăderea valorii produsului ca urmare a utilizării acestuia într-un mod diferit
de cel destinat acestuia, necorespunzător cu natura, caracteristicile și funcţionarea produsului.
Datele de contact Gomez pentru retragerea din contract sunt prezentate în secţiunea ,,Datele de Contact’’
din Regulament.
Dreptul de retragere din contractul  încheiat la distanţă nu se cuvine consumatorului, printre altele,
referitor la contractul:
 • în care obiectul serviciului este un articol livrat într-un ambalaj sigilat, care după deschiderea
ambalajului nu poate fi returnat din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive igienice, dacă
ambalajul a fost deschis după livrare,
 • de prestări servicii, dacă Gomez a efectuat serviciul pe deplin cu acordul clar al Clientului, care a
fost informat, înainte de începerea serviciului, ca după ce Gomez va presta serviciul, el va pierde
dreptul de retragere din contract,
 • în care preţul sau onorariul depinde de fluctuaţiile pieţei financiare, asupra cărora Gomez nu
exercită controlul și care pot apărea înainte de expirarea termenului de retragere din contract.
 
Reclamaţiile
Gomez are obligaţia de a livra Clientului produsul fără defecte.
Gomez răspunde în faţa Clientului, care este consumatorul, dacă articolul (produsul vândut) are un
defect fizic sau juridic în conformitate cu prevederile legii.
Pentru a face o reclamaţie, Clientul poate folosi modelul formularului de reclamaţie, dar acest lucru nu
este obligatoriu. Modelul formularului de reclamaţie poate fi descărcat aici.
 
Reclamaţiile pot fi trimise la adresa Gomez indicată în secţiunea "Datele de contact" din Regulament.
Procedura detaliată de tratare a reclamaţiilor și revendicările la care are dreptul Clientul – conform
Codului Civil – din titlul defectelor unui produs vândut, este descrisă aici.
 
Politica de confidenţialitate (date personale)
Informaţiile  privind  prelucrarea  datelor  personale  de  către  Gomez  sunt  incluse  în  Politica de confidenţialitate.
 
Cookies
Pentru a facilita utilizarea site-ului gomez.ro., Gomez folosește tehnologia cunoscută ca şi ,,cookies’’.
Utilizatorul poate în orice clipă dezactiva în browser-ul său opţiunea de acceptare a cookies. Dar
acest lucru poate duce la dificultăţi sau la imposibilitatea utilizării site-ului gomez.ro. Politica cookies
este disponibilă aici.
 
Loguri de server
Logurile de server colectate sunt stocate pe timp nedeterminat si sunt folosite pentru a genera statistici
care ajută la administrarea site-ului gomez.ro.
Aceste statistici au un caracter colectiv si nu conţin caracteristici de identificare a persoanelor ce vizitează
site-ul gomez.ro. Logurile nu sunt dezvăluite persoanelor care nu au legătură cu gestionarea site-ului
gomez.ro.
Lista de informaţii stocate în fișierele logurilor de server ale site-ului gomez.ro este disponibilă aici.
 
Sondaj despre gradul de satisfacție al Clientului
Clientul își poate exprima în mod voluntar și gratuit opinia cu privire la achizițiile efectuate în magazinul online gomez.ro. Subiectul opiniei poate fi, de asemenea, o fotografie a produsului cumpărat în magazinul online.
După o achiziție, Gomez trimite un e-mail clientului cu o solicitare de evaluare și un link către un formular online. Formularul online vă permite să răspundeți la întrebări despre achiziție, să o evaluați, să adăugați o descriere proprie de feedback și o fotografie a produsului achiziționat. În cazul în care nu este furnizat niciun feedback după primirea primei invitații de a oferi feedback, Gomez va retrimite invitația.
Opinia poate fi publicată doar de Clientul care a efectuat achiziția în magazinul online gomez.ro.
Opiniile exprimate de către Client sunt publicate de către Gomez pe paginile magazinului online și pe site-ul partenerului independent, specializat în colectarea de opinii (www.trustmate.io).
Publicarea unei opinii nu poate fi utilizată de către Client pentru activități ilegale, în special pentru activități care constituie un act de concurență neloială împotriva Gomez sau activități care încalcă drepturile private, drepturile de proprietate intelectuală și alte drepturi ale Gomez sau ale unor părți terțe.
Un aviz poate fi dat numai pentru produsele cumpărate efectiv în magazinul online. Autorul opiniei nu poate fi Gomez, angajații sau colaboratorii săi, indiferent de baza legală a colaborării.
Opinia poate fi oricând ștearsă de către autorul acesteia.
 
 
Cerinţele tehnice
Cerinţele tehnice necesare pentru utilizarea de către Client a site-ului www.gomez.ro și a serviciilor
prestate prin intermediul acestuia (inclusiv plasarea comenzilor in magazinul online gomez.ro) sunt
următoarele:
a) un dispozitiv de calculator cu acces la Internet
b) browser de internet
c)  activarea în browser Cookies și deţinerea Javascript actual
d)  deţinerea si furnizarea adresei e-mail, care permite trimiterea informaţiilor legate de realizarea
comenzilor
e)  programul de deschidere a fișierelor PDF (pentru a citi fișiere furnizate de Gomez pentru
descărcare în formatul PDF, de ex. prezentul Regulament).
Gomez informează că utilizarea servicilor prestate pe cale electronică poate implica un risc
Riscurile posibile referitore la acest aspect sunt disponibile aici. Gomez ia măsurile necesare pentru a
minimaliza aceste riscuri.
Procedura de Reclamaţiile cu privire la funcţionarea magazinului online gomez.ro și a altor servicii prestate pe cale
reclamaţii electronică folosind site-ul gomez.ro, le puteţi trimite către Gomez în scris sau prin e-mail la adresa
privind serviciile Serviciului de Relaţii cu Clienţii care se află la secţiunea ,,Datele de contact’’ din Regulament în termen
furnizate pe cale de 14 zile de la data apariţiei neregulilor.
electronică pe Reclamaţia este soluţionată de Gomez în termen de 14 zile de la data depunerii acesteia. Procedura de
gomez.ro reclamaţie nu exclude drepturile cuvenite Clientului pe baza prevederilor legale în vigoare, inclusiv
exercitarea unui drept în instanţă.
Conţinutul ilegal Este interzisă furnizarea de către Client în cadrul magazinului online gomez.ro a conţinutului cu caracter
ilegal.
Drepturile de autor Toate drepturile asupra site-ul gomez.ro, mai ales drepturile de autor asupra conţinutului acestuia, inclusiv
design-ul site-ului, fotografiile, filmele, grafica, mărcile comerciale, sigla Gomez, alt conţinut și elemente
aparţin lui Gomez.
Prin urmare, este interzisă copierea, modificarea sau utilizarea în alt mod a site-ului gomez.ro sau a unor
părţi ale acestuia fără acordul Gomez.
Schimbarea Gomez poate schimba Regulamentele magazinului online gomez.ro în cazul:
Regulamentelor - modificărilor legislative privind protecţia consumatorilor, modificărilor strict obligatorii sau relativ
obligatorii (dacă modificarea legislaţiei strict obligatorie a fost în favoarea consumatorului) a legislaţiei
privind vânzarea produselor, care sunt incluse în oferta magazinului online gomez.ro sau a serviciilor
prestate pe cale electronică prin utilizarea site-ului gomez.ro, care sunt aplicabile raportului juridic
între Client și Gomez sau necesitatea adaptării regulamentului la aceste prevederi,
- în care necesitatea modificării regulamentului rezultă din decizia instanţei sau a organului competent,
- în care un anumit tip de clauză va fi considerat o clauză neautorizată de instanţă sau de un organ
competent,
- în cazul în care un anumit tip de clauză va fi considerat un act de concurenţă neloială sau practică ce
încalcă interesele comune ale consumatorilor de instanţă sau de un organ competent
- în cazul modificărilor tehnice sau tehnologice pe site-ul gomez.ro, având ca scop în special creșterea
siguranţei utilizării site-ului gomez.ro (în special cu scopul minimalizării riscului legat de utilizarea
serviciilor pe cale electronică), creșterea confortului de utilizare a site-ului gomez.ro de către Client sau adăugarea funcţionalităţilor noi pe site-ul gomez.ro,
- introducerii noilor servicii pe site-ul gomez.ro,
 
- schimbării datelor de adresă sau de contact ale Gomez în Regulament
 
 
În cazul modificării Regulamentului, Gomez va publica noul Regulament pe site-ul gomez.ro și în plus va informa Clientul prin e-mail despre modificarea Regulamentului.
 
În termen de 14 zile de la data informării Clientului cu privire la modificarea Regulamentului, Clientul are dreptul să rezilieze contractul încheiat cu Gomez, pentru care se aplică modificarea Regulamentului. Regulamentul modificat îl va obliga pe Client, dacă în termen de 14 zile de la data primirii informaţiei despre modificarea acestuia, nu va depune către Gomez (în scris sau pe e-mail) o declaraţie privind neacceptarea noului conţinut al regulamentului. Lipsa de acceptare a modificării Regulamentului este echivalentă cu retragerea Clientului din contractul încheiat cu Gomez, al cărui Regulament a fost modificat și neacceptat de către Client.
 
Modificările introduse în Regulament nu pot încălca drepturile dobândite de Client (în special modificarea Regulamentului nu are impact asupra contractelor de vânzare a produselor încheiate între Client şi Gomez înainte de modificarea Regulamentului).
 
 
Dispoziţii finale În cazul în care Clientul este consumator, în chestiunile care nu sunt reglementate de prezentul privind consumatorii Regulament sau de contract, se aplică legea în vigoare a reședinţei obișnuite a Clientului. În plus, dacă această lege prevede un nivel mai înalt de protecţie a consumatorilor decât cel indicat în acest
 
Regulament, Părţile sunt obligate să respecte dispoziţiile care rezultă din aceste prevederi.
 
Dispoziţii finale privind   În cazul în care Clientul nu este consumator, în chestiunile care nu sunt reglementate de prezentul
Clienţii care nu sunt Regulament sau de contract, se aplică legea poloneză în vigoare, iar instanţele competente pentru 
consumatori soluţionarea litigiilor dintre părţi sunt instanţele poloneze (instanţele de judecată competente din Poznań – pentru cartierul Stare Miasto).
 
În momentul predării de către Gomez a produselor incluse în comandă către curier, Clientului (care nu este consumator) îi revin toate beneficiile și sarcinile legate de produsul/produsele și riscul unei eventuale pierderi sau deteriorări a produsului/produselor. Gomez nu răspunde pentru întârzierea livrării de către curier, nici pentru pierderea, lipsa sau deteriorarea produsului/produselor care au apărut de la primirea acestuia/acestor pentru livrare până la predarea lor Clietului de către curier.
 
În cazul Clienţilor care sunt antreprenori, Gomez își exclude răspunderea pentru defectele mărfurilor vândute, răspunderea de daune legate de acestea sau care rezultă din produse și orice altă răspundere, în măsura în care acest lucru este permis de lege (cu excepţia răspundării care rezultă din dispoziţiile obligatorii între antreprenori). Gomez răspunde în faţa Clientului (care nu este consumator) numai pentru prejudiciile făcute intenţionat.
 
În cazul Clienţilor (care nu sunt consumatori) Gomez poate face modificări în Regulament în orice moment (în conformitate cu prevederile Codului civil privind aplicarea și schimbarea modelelor contractuale).
 
Datele de contact Sediul:
 
Gomez GOMEZ S.A.
Tomasza Drobnika 2
60-479 Poznan
Polonia/Poland
 
Datele de contact Gomez
 
GOMEZ S.A.
Serviciul de Relaţii cu Clienţii
Diamentowa 9
62-002 Suchy Las
 
Polonia/Poland
e-mail: [email protected]
 
Datele de contact Gomez pentru retragerea din contractul încheiat la distanţă
 
Coletaria Packeta-Gomez (95247572)
Muntele Andrei
+40 316 300 402
Drumul Osiei, nr 53-55,sector 6 Bucuresti, 062395
Datele de contact Gomez pentru depunerea reclamaţiilor
 
Coletaria Packeta-Gomez (95247572)
Muntele Andrei
+40 316 300 402
Drumul Osiei, nr 53-55,sector 6 Bucuresti, 062395
Datele de contact Gomez referitoare la Gomez Club:
 
GOMEZ S.A.
Gomez Club
Diamentowa 9
62-002 Suchy Las
 
Polonia/Poland
e-mail: [email protected]
 
 
 
Regulamentul magazinului online este valabil până la 31.12.2022.

Aflați cum se depunde o comandă în magazinul nostru online:

Instrucțiunile de depunere a comenzii

Informațiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal în aceste scopuri de către Gomez sunt cuprinse în Politica de confidențialitate.


Aflați cum se creează și utilizează Contul Clientului în magazinul nostru online:

Instrucțiunile de creare și utilizare a Contului Clientului

Informațiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal în aceste scopuri de către Gomez sunt cuprinse în Politica de confidențialitate.


Aflați cum are loc examinarea reclamațiilor de către Gomez:

Descărcare - Procedura de examinare a reclamațiilor de către GOMEZ

Informațiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal în aceste scopuri de către Gomez sunt cuprinse în Politica de confidențialitate.


Dacă doriți să depuneți o reclamație pentru un produs achiziționat la noi, puteți folosi formularul de reclamații, însă acest lucru nu este obligatoriu.
Pentru a depune o plângere, contactați Biroul de Servicii Clienți Gomez: 
[email protected]

Descărcare - Formular de depunere a reclamației

Marfa trebuie expediată la adresa:

Packeta Romania SRL  (95247572)
Dragomirești-Deal, Ilfov 077096, CTPark A1 Km13
Strada Virginia Nr.4

Trebuie să achitați costurile de livrare. Coletele cu plata la livrare vor fi expediate înapoi la dvs, iar returnarea nu va fi realizată. Vă rugăm să nu livrați coletul personal – el trebuie trimis, preferabil, prin scrisoare recomandată, ce permite urmărirea acestuia. De la adresa indicată, coletul va fi transmis către Gomez. În caz de dubii și întrebări, vă rugăm să contactați Biroul de Servicii Clienți Gomez. Vă recomandăm serviciile de curierat. În cazul Poștei Române, coletele trebuie să fie livrate doar prin intermediul serviciului Prioripost, care este singura opțiune de livrare la adresa indicată.

Informațiile detaliate legate de reclamații le găsiți aici și în Regulamentul nostru.
Informațiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal în aceste scopuri de către Gomez sunt cuprinse în Politica de confidențialitate.


Dacă doriți să returnați un produs achiziționat în magazinul nostru online ( conform dreptului de retragere din contractul închieat la distanță), puteți folosi formularul de retragere din contract, însă acest lucru nu este obligatoriu.

Dacă aveți neclarități legate de procesul de returnare, vă rugăm să contactați Biroul Servicii Clienți Gomez: [email protected]

Expediați coletul într-un Punct de Ridicare a Coletului, introducând numărul de identificare pentru Returnare Gratuită Gomez: 95247572

Trebuie să achitați costurile de livrare. Coletele cu plata la livrare vor fi expediate înapoi la dvs, iar returnarea nu va fi realizată. Vă rugăm să nu livrați coletul personal – el trebuie trimis, preferabil, prin scrisoare recomandată, ce permite urmărirea acestuia. De la adresa indicată, coletul va fi transmis către Gomez. În caz de dubii și întrebări, vă rugăm să contactați Biroul de Servicii Clienți Gomez. Vă recomandăm serviciile de curierat. În cazul Poștei Române, coletele trebuie să fie livrate doar prin intermediul serviciului Prioripost, care este singura opțiune de livrare la adresa indicată.

 

Descărcare - Formular de returnare (retragerea din contractul încheiat la distanță)

Informațiile detaliate legate de retragerea din contractul încheiat la distanță le găsiți aici și în Regulamentul nostru.
Informațiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal în aceste scopuri de către Gomez sunt cuprinse în Politica de confidențialitate.


Avem grijă deosebită față de datele dvs. personale, de aceea am pregătit pentru dvs. Politica de confidențialitate, care descrie modul în care Gomez prelucrează datele dvs. cu caracter personal.

Administratorul datelor dvs. personale este:

GOMEZ Societate pe acțiuni

str. Tomasza Drobnika 2, 60-693 Poznań, Polonia

KRS 0000934369 (registrul antreprenorilor din Registrul Tribunalului Național) | NIP 9721248769 REGON 302694351

documentele de înregistrare păstrate de Judecătoria Poznań - Nowe Miasto și Wilda în Poznań
Departamentul VIII Economic -Registrul Tribunalului Național

Ne puteți contacta:

Gomez S.A
Biroul Servicii Clienți
str. Diamentowa 9
62-002 Suchy Las, Polonia

Puteți de asemenea contacta Inspectorul nostru pentru protejarea datelor:

 • numele si prenumele: Krystian Erens
 • email: [email protected]
 • telefon: +48 61 222 91 12
 • poștă:

Gomez S.A
Data Protection
str. Diamentowa 9
62-002 Suchy Las, Polonia

 

Descărcare - Politica de confidențialitate


Pentru a vă ușura utilizarea site-ului nostru, folosim tehnologia cunoscută drept „cookies”. Puteți oricând dezactiva sau limita în browserul dvs. opțiunea de acceptare cookies – totuși, acest lucru poate provoca dificultăți sau împiedica utilizarea site-ului nostru în secțiunile în care acesta folosește fișierele cookies.
Mai multe despre utilizarea site-ului Gomez cu cookies veți afla în secțiunea Politica cookies.

Descărcare - Politica cookies

Informațiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de către Gomez sunt cuprinse în Politica de confidențialitate.


Aflați care sunt riscurile legate de utilizarea serviciilor furnizate pe cale electronică. Vrem să ne asigurăm că minimizăm aceste riscuri. 

Descărcare - Riscurile legate de utilizarea serviciilor furnizate pe cale electronică

Informațiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de către Gomez sunt cuprinse în Politica de confidențialitate.


Dacă doriți să renunțați la Contul Clientului din magazinul nostru online, puteți folosi formularul de renunțare la Contul de Clientînsă acest lucru nu este obligatoriu.

Pentru a renunța, contactați-ne în scris sau prin email:

Gomez S.A
Biroul de Servicii Clienți
str. Diamentowa 9
62-002 Suchy Las, Polonia
[email protected]

Rețineți! Renunțarea la Contul de Client va genera automat și renunțarea la participarea în Programul Gomez Club (precum și în alte Programe/Acțiuni Gomez, pentru care este obligatorie deținerea unui Cont de Client – conform Regulamentului Programului/Acțiunii).

Descărcare - Formularul de renunțare la Contul de Client

Informațiile detaliate legate de renunțarea la Contul de Client sunt cuprinse în Regulamentul nostru.
Informațiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal în aceste scopuri de către Gomez sunt cuprinse în Politica de confidențialitate.


Aflați cum funcționează și cum puteți deveni parte a programului de loialitate de elită Gomez Club.

Descărcare - Regulamentul Programului Gomez Club

Informațiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal în aceste scopuri de către Gomez sunt cuprinse în Politica de confidențialitate.


Dacă doriți să renunțați la participarea în Programul Gomez Club, puteți utiliza formularul de renunțare la Programul Gomez Clubînsă acest lucru nu este obligatoriu.

Pentru a renunța, contactați-ne în scris sau prin email:

Gomez Club
str. Diamentowa 9
62-002 Suchy Las, Polonia
[email protected]

Rețineți! Renunțând la participarea în Programul Gomez Club, veți pierde reducerile pe care le-ați acumulat în cadrul Programului Gomez Club și vor fi șterse toate datele legate de aceste reduceri.

Descărcare Formularul de renunțare la Programul Gomez Club

Informațiile detaliate legate de renunțarea la participarea în Clubul Gomez sunt cuprinse în Regulamentul nostru.
Informațiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal în aceste scopuri de către Gomez sunt cuprinse în Politica de confidențialitate.


Citiți Termenii și condițiile de utilizare a aplicației noastre mobile:

Termeni și condiții ale aplicației mobile

Informațiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de către Gomez sunt cuprinse în Politica de confidențialitate.